Reklamacije i garancije

>
Reklamacije i garancije

U slučaju da Kupac želi da vrati primljenu robu treba da uputi opravdanu reklamaciju e-mailom.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko mu je isporučena roba koja nije poručena;
  • Ukoliko cena robe ne odgovara porudžbini, a nije saglasan sa tim;
  • Ukoliko mu je isporučena roba sa greškom ili oštećenjem;
  • Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru.

Kupac uvek ima mogućnost da raskine ugovor u pogledu te robe, osim u slučaju da je nesaobraznost robe neznatna.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja poručene robe da proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavljaču koji je robu dostavio, ili da odbije da preuzme isporučenu robu na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

Proveru ispravnosti porudžbine vrši Kupac.

Molimo Vas, da uporedite primljene artikle sa računom i Vašom porudžbenicom.

Ukoliko od robe nešto nedostaje ili sa nečim niste saglasni odmah to napomenite dostavljaču, kako bi sve eventualne korekcije, koje je moguće izvršiti na licu mesta (uključujući i povrat u definisanim slučajevima) odmah uradili. U slučaju naknadno ustanovljenih neslaganja, molimo da ih dostavite e-mailom, u roku od 24h od momenta prijema robe.

Kupac koji je uložio reklamaciju ima pravo da zahteva dostavu novog proizvoda, dostavu drugog proizvoda ili povrat novca.

 

Obrazac za reklamaciju

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti OVDE.

 

Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije.

Start typing and press Enter to search

× ZATVORI
U KORPI

Vaša korpa je prazna. Kada dodate neki od proizvoda u korpu, oni će se naći upravo ovde, i tu će biti dok ih ne uklonite iz korpe.

× ZATVORI

Imaš nalog? Uloguj se